Izolacja fundamentów

Fundamenty to podstawa każdego budynku mieszkalnego i przemysłowego – to na nich przecież opiera się cała konstrukcja i to one mają bezpośredni kontakt z gruntem. Mają zapewnić obiektowi trwałość i solidność a także chronić go przed dostawaniem się wilgoci i utrzymywać temperaturę, dlatego tak ważne jest ich profesjonalne wykonanie oraz stworzenie odpowiedniej warstwy izolacyjnej. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku błędów w ich budowie nie ma możliwości wprowadzenia poprawek, co może mieć katastrofalne skutki dla stanu całego obiektu.

Nieprawidłowa izolacja fundamentów powoduje, że do budynek jest narażony na działanie wilgoci, a co się z tym wiąże – pojawienie się pleśni i grzyba. Czynniki te są nie tylko groźne dla zdrowia osób korzystających z budynku (mieszkańców lub pracowników), ale mogą także osłabić jego stan techniczny poprzez degradację ścian i pojawienie się na nich nalotów czy zalanie niżej położonych pomieszczeń.

Informacje o sposobie wykonania warstwy izolacyjnej, jej ostatecznych parametrach oraz wykorzystanych do tego celu materiałach są zawarte w projekcie budynku. Muszą one być sprawdzone przez architekta zajmującego się realizacją projektów, który dostosowuje je do panujących na danym terenie warunków.

Istnieją dwa sposoby na zabezpieczenie ścian przed wodą i wilgocią:

Hydroizolacja pozioma
Stosuje się ją w przypadku zabezpieczania ścian, które są narażone na kontakt z wodą niewywierającą ciśnienia. Chodzi tutaj o wodę wsiąkającą w ściany budynku, która jest następnie przenoszona do jego wyższych elementów w wyniku tzw. podciągania kapilarnego. Tego typu izolacja fundamentów stosowana jest w przypadku części osadzonych powyżej poziomu wody gruntowej.

Hydroizolacja pionowa
Ma ona zapobiegać wchłanianiu przez budynek wód opadowych oraz gruntowych. Stosuje się ją na ścianach obiektu. W przeciwnym wypadku, gdyby nie zostały one odpowiednio zabezpieczone, wchłaniałyby całą pojawiającą się na ich powierzchni wodę oraz wilgoć. Hydroizolacja pionowa dzieli się na 3 typy:

- lekka (przeciwwilgociowa) – stosowana na gruntach przepuszczalnych, chroni budynek przed wodą deszczową oraz tą zawartą w gruncie;
- średnia (przeciwwodna) – podobnie jak lekka zabezpiecza przed opadami i wodą gruntową, ale wykorzystuje się ją na gruntach nieprzepuszczalnych;
- ciężka (przeciwwodna) – wyjątkowo szczelna i wytrzymała na nacisk, w związku z czym chroni obiekt przed wodą napierającą na niego pod dużym ciśnieniem.

Wybór materiałów, jakie stosuje się do izolacji fundamentów, zależy od rodzaju gleby oraz występujących na danym obszarze wód opadowych. Na rynku istnieje wiele materiałów bitumicznych (mas, lepików).

sdfgasdgsgfdsg

sgdfdfsg
Twoja przeglądarka nie obsługuje Adobe Flash.

Kliknij tutaj i pobierz dokument PDF aby zobaczyć miejsca przeznaczenia produktów Ultrament w wybranej sekcji zastosowań.


Izolacja fundamentów