Taras i balkon

Taras to konstrukcja szczególnie narażona na działanie czynników atmosferycznych o każdej porze roku. Dlatego do jego wykonania należy wykorzystać odpowiednie materiały, zapewniające mu odpowiednią warstwę izolacyjną i chroniące go przed wilgocią. Oszczędność podczas budowy albo niedokładność działań może mieć bowiem katastrofalne skutki dla późniejszego stanu tej konstrukcji, a ilość warstw, z których się ona składa powoduje, że remont jest niezwykle trudny.

Prawidłowa izolacja tarasu rozpoczyna się od zakupu odpowiednich materiałów. Warto wybrać te najwyższej jakości i zdecydować się na zakup artykułów pochodzących od jednego producenta, który stworzył cały system środków współdziałających ze sobą.

Wykonanie tej konstrukcji należy zacząć od położenia wystarczająco grubej płyty, która w razie potrzeby musi zostać odpowiednio wyrównana. Kolejny krok to utworzenie warstwy paroizolacyjnej z folii, papy lub masy bitumicznej, na którą z kolei nakłada się warstwę styropianu lub innego materiału termoizolacyjnego. Po wykonaniu tej czynności konieczne jest zastosowanie warstwy przekładkowej w postaci folii, która oddziela beton od izolacji.

Na folii układa się warstwę dociskową (z betonu), która musi mieć spadek 1-2%. Warstwę spadkową betonu można wykonać także bezpośrednio na płycie, co wpłynie na usprawnienie i ułatwienie dalszych prac. Tak powstała warstwa spadkowa zostaje następnie pokryta materiałem uszczelniającym. Izolacja wodoszczelna jest nanoszona dwukrotnie, co ma wzmocnić jej działanie.

Ostatnim etapem jest naniesienie na powierzchnię tarasu płytek ceramicznych. Należy pamiętać o tym, że taras jest wystawiony na działanie wody opadowej, dlatego płytki powinny być jak najbardziej szorstkie, żeby nie stawały się zbyt śliskie pod wpływem spadających na nie kropli. Warto wybierać też te w jasnej kolorystyce, bo mniej się nagrzewają. Do ich klejenia stosuje się specjalny klej o właściwościach mrozo- i wodoodpornych. Płytki muszą być wypełnione fugami, które je zespoinują.

Właściwie wykonana izolacja tarasu, do której wykorzystane zostały odpowiednie grunty, taśmy, folie, kleje i inne materiały, zapewnia mu trwałość i odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne. Silne nasłonecznienie i duża różnica temperatur oraz naprzemienne zamarzanie i odmarzanie materiałów powodują, że konstrukcja ta ulega stopniowemu niszczeniu. Dlatego tak ważne jest, aby nie zaniedbać żadnego z procesów uszczelniania.
Twoja przeglądarka nie obsługuje Adobe Flash.

Kliknij tutaj i pobierz dokument PDF aby zobaczyć miejsca przeznaczenia produktów Ultrament w wybranej sekcji zastosowań.


Taras i balkon